Terminsprogram

Att nå församlingsborna med budskapet att det finns möjlighet att delta och engagera sig i kyrkans verksamheter är något vi verkligen brinner för – och har hittat smarta upplägg för att göra på ett resurseffektivt sätt. Vi kan hjälpa er att nå ut till fler människor och får era engagemang att växa.

Vi samlar arbetet en gång per termin för att det ger bäst effekt: det ger församlingsbon en samlad bild av terminsprogrammet och möjliga sätt att engagera sig i församlingslivet, och det gör så att personalens ansträngningar blir samordnade. Det ökar även möjligheten till en professionell hantering av innehåll och publicering.

Processen är enkel och vi arbetar tillsammans hela vägen:

  1. Vi startar med workshop tillsammans med verksamhetsansvariga och samlar in information om aktiviteter och satsningar.
  2. Textredigering och bildval görs av stiftet.
  3. Korrektur skickas till verksamhetsansvariga så alla har chans att bidra till att det blir rätt.
  4. Till sist publicerar stiftet samordnat materialet i flera kanaler för att fånga församlingsbornas uppmärksamhet – och vi kanske ska passa på att fira?

 

När vi är klara har ni:

  • En uppdaterad hemsida med tydliga och trevliga texter samt bilder som speglar er lokala kontext.
  • En terminsfolder som nått alla hushåll med information om olika grupper och aktiviteter de kan delta i.
  • Verksamhetsfoldrar och affischer specifika för terminens grupper och aktiviteter inom gudstjänstliv, kultur och musik, barn och tonår, daglediga, unga och vuxna samt hjälp, stöd och diakoni. 
  • En uppdaterad lokal kalender som är kopplad till appen Kyrkguiden och den nationella kalendern.
  • Vill ni kan vi lägga till möjligheten för församlingsbon att anmäla sig direkt från hemsidan. På så sätt får ni uppdaterade deltagarlistor med relevant information och smidig hantering av personuppgifter – på ett GDPR-säkert sätt!

Med den redan insamlade informationen är det sedan lätt att skapa regelbundna puffar på hemsidans förstasida, skicka nyhetsbrev och annonsera i lokalpressen för bästa effekt.

Inget faller mellan stolarna och medarbetare och församlingsbor har bättre förutsättningar för att samverka och bjuda in till olika aktiviteter och satsningar när de blir kända i god tid.

Vi erbjuder rådgivning och praktiskt utförande. Eventuella kostnader för material och trycksaker faktureras direkt av leverantör till församlingen/ pastoratet/ stiftet.