Syns du inte, finns du inte

Att vara tillgänglig digitalt är nödvändigt i dag. Om människor inte hittar den information de söker på nätet riskerar vi som kyrka att bli bortvalda och steget blir längre till ett möte.

Det gör att både en webbplats och sociala medier kan behövas för att förmedla konserter, tider för gudstjänster, möjligheten att boka dop eller komma i kontakt med en präst.

Kalendern i topp

En av de mest besökta sidorna på Svenska kyrkans webbplats är den gemensamma kalendern. Lokala kalenderhändelser visas både på den gemensamma webbplatsen svenskakyrkan.se och i appen Kyrkguiden. Kalenderdata kan matas in i Svenska kyrkans kalenderdatabas både av externa leverantörer och genom kalendern som är kopplad till webbplatsen i redigeringsverktyget.​

På svenskakyrkan.se kan kalenderuppgifterna visas på tre olika sätt:

Appen Kyrkguiden

Kyrkguiden är en app som är framtagen av Svenska kyrkan och som bland annat visar alla församlingars olika aktiviteter och träffar såsom gudstjänster och konserter. Förutom kalendarium kan även användaren hitta närmaste församling, kontaktuppgifter samt information om kyrkor, församlingshem och kyrkogårdar. I appen finns en sökfunktion som känner av mobilens geografiska position och visar vad som sker i närheten. Sökresultatet kallas ”upptäcksartiklar”. Varje församling kan lägga in upp till två lokala artiklar åt gången för att marknadsföra till exempel lokala händelser och utställningar.​

Kontaktuppgifterna på webben och i appen kommer från Kyrksam

De kontaktuppgifter till stift, pastorat och församlingar som visas på svenskakyrkan.se och i appen Kyrkguiden hämtas från Kyrksam och går inte att ändra i administrationsgränssnittet för webbplatsen. Det gäller också den länk till församlingens webbplats som visas i sökresultat samt adress och andra kontaktuppgifter som visas i funktionen ”Sök församling”. Därför är det viktigt att Kyrksam alltid hålls uppdaterad.​ Skapa en rutin vid till exempel nyanställning och avslut som gör att uppdateringarna inte glöms bort.

Lätt att hitta konfirmationsalternativen

På svenskakyrkan.se kan de som vill hitta aktuella konfirmationsalternativ inom Svenska kyrkan. All information som presenteras på webben kommer från Kyrksam.​

TIPS

  • Gå in på er församlings/ert pastorats kalender på webben och i appen för att bekanta er med vad era besökare ser. På så sätt får ni en antydan om vad som kan behöva finputsas.
  • Lista det som behöver göras.
  • För att en kalenderhändelse ska synas i appen Kyrkguiden måste den vara kopplad till en plats i ett system i platsadministrationen.
  • Platsens namn i kalendern och i platsadministrationen måste vara identiska, annars fungerar inte kopplingen.
  • Tänk på att lägga till en geo-position till platsen. Då blir den sökbar när användare, både på webben och i appen, söker efter händelser inom ett visst område.​