Svenska kyrkans tro och liv 2022-2023

Kursens mål är att utveckla kompetens i Svenska kyrkans tro och liv. Vi reflekterar över kyrkans tradition, praxis och kultur utifrån den egna professionen, kyrkans identitet och sammanhang. Kursen är för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd i Svenska kyrkan och som saknar kyrklig profilutbildning. Ons–fre 19–21 okt 2022, tor–fre 2–3 mar 2023 och ons–tor 3–4 maj 2023, Helsjön folkhögskola

Kursen ger grundläggande förståelse för Svenska kyrkans sammanhang och uppdrag genom orientering och fördjupning i kyrkans tro, tradition och organisation. Kursen sträcker sig över två terminer med tre kurstillfällen. Kursens tre delar – Kyrkans bas, Min bas och Vår bas – ger olika perspektiv och infallsvinklar när vi bearbetar exempel från kyrkans liv och vårt eget sammanhang. Under delkurs 1 studerar vi Svenska kyrkan som samfund och organisation. Under delkurs 2 utforskar vi vår egen identitet som del av Svenska kyrkan. Det handlar om självkännedom och om att vara människa och kristen i mötet med andra människor. Under den sista delkursen sätter vi fokus på församlingen som inkluderande miljö och den egna församlingen som en del av Svenska kyrkan.

Genom studier av kyrkliga begrepp, kyrkohistoria och organisation blir kyrkans sammanhang och identitet tydlig och församlingens grundläggande uppdrag begripligt. Mellan kurstillfällena läses också tre kortare böcker på egen hand som vi gemensamt bearbetar när vi ses. Kursen ger på så sätt deltagaren möjlighet att landa i lärandet och skapa en stabil kunskapsgrund som går att bygga vidare på.

Kursen i sin helhet ger en gemensam begriplig grund att stå på så att vi med stolthet och glädje kan utföra våra arbetsuppgifter. Mycket under kursen sker i helgrupp och är gemensamt och vid några olika tillfällen under kursen blir det möjligt att välja olika seminarier/workshops utifrån uppgift och intresse. Kursledning: Karin Janfalk, stiftspedagog och Beata Åhrman Ekh, stiftskonsulent, Göteborgs stift.

Obs, om du avbokar dig senare än 14 dagar före kursen eller uteblir debiteras full kursavgift. 

12 500 kr
Kost, logi, litteratur och föreläsningar ingår. Reskostnader tillkommer.

Ons–fre 19–21 oktober 2022, tor–fre 2–3 mars och ons–tor 3–4 maj 2023, Helsjöns folkhögskola

Anmäl dig här senast den 9 september 2022