Styrning

Som ordförande i kyrkoråd, församlingsråd eller kyrkonämnd har du en viktig roll i församlingsbygget.

Arbetsgivarfrågor

Råd och utbildning i arbetsgivarfrågor, såväl ledning och organisation ges från stiftet. Kontaktperson är stiftsadjunkt för ledning och organisation. Råd och utbildning i arbetsmiljöfrågor och riktat stöd till ledning är allt som oftast en uppdragstjänst. Kontaktperson är HR-specialist.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Begäran om ny sammanräkning för kyrkofullmäktige

Om en ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige avsäger sig sin plats/flyttar/avlider/lämnar Svenska kyrkan, så behöver ordföranden i kyrkofullmäktige vidta åtgärder för att begära en ny sammanräkning.

Församlingsråd

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kartläggning av kompetens

Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns förutsättningar för församlingar och pastorat att kunna växa och utvecklas.