Foto: Thinkstock

Stöd till församlingar

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Du som är anställd, ideell eller förtroendevald kan hitta information inom olika områden du har nytta av i ditt arbete på Göteborgs stifts inomkyrkliga webb.

En stor del av stiftskansliets uppdrag verkställs genom kompetenshöjandeinsatser som samordnas till en gemensam kompetenskatalog. Kompetenskatalogen kommuniceras ut till församlingar och pastorat inom stiftet genom publicering på Göteborgs stifts inomkyrkliga webb, nyhetsbrev och trycksak.