Foto: Per Petersson

Stiftsprojekt Fastigheter och kulturarv

En åker med några små skogsdungar och flera vindkraftverk.

Fossilfri kyrka

För att minska klimatpåverkan från våra kyrkor arbetar vi för fasa ut olja som uppvärmningsform. Därför har vi dragit igång ett projekt som heter fossilfri kyrka. De enheter som använder olja för uppvärmning kommer att få hjälp i utredningsarbetet för att ta fram lämpliga alternativ.

Inventarieförteckning i Sacer

Behöver kyrkans inventarieförteckning förbättras? Stiftskansliet kan hjälpa dig att göra en ny digital förteckning i Sacer, som är ett register med många fördelar. Tjänsten kan delvis finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning.

En gammal kyrkorgel.

Orgelinventering i Göteborgs stift

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022.

Pelarvalv i en kyrka.

Vad finns ovan valven i våra kyrkor?

Efter inventeringen av historiska takstolskonstruktioner i Göteborgs stift så finns nu hela resultatet av projektet samlat i boken Ovan valven.