Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontakta stiftskansliet

Göteborgs stiftskansli rymmer biskopens kansli och de personer som arbetar med förvaltning och stöd till församlingar.

Besöksadress: Lilla Bommen 1, Göteborg (Läppstiftet)
Postadress: Box 11937, 404 39 Göteborg
Växel: 031 - 771 30 00, fax 031 - 771 30 30
E-postadress: goteborgsstift@svenskakyrkan.se

Öppettider : måndag-torsdag 08.00-16.00, fredag 08.00-15.00

Målsättningen är att ledningsgruppen i huvudsak ska fungera som strategisk grupp. Det vill säga att agendan ska ha fokus på helheten snarare än detaljer.

Ledning

Målsättningen är att ledningsgruppen i huvudsak ska fungera som strategisk grupp. Det vill säga att agendan ska ha fokus på helheten snarare än detaljer.

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella gemenskap. I biskopsämbetet ligger uppgiften att stödja, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för detta relationsbygge mellan stift och församling.

Biskopsämbetet

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella gemenskap. I biskopsämbetet ligger uppgiften att stödja, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för detta relationsbygge mellan stift och församling.

Enhetens uppdrag innefattar arbete inom Ekonomi volym, Ekonomi kvalité och Gravadministration och utförs för församlingar och pastorat inom Göteborgs stift samt för stiftskansliet. På enheten arbetar medarbetare med rollerna ekonomiassistent och ekonom.

Ekonomienheten

Enhetens uppdrag innefattar arbete inom Ekonomi volym, Ekonomi kvalité och Gravadministration och utförs för församlingar och pastorat inom Göteborgs stift samt för stiftskansliet. På enheten arbetar medarbetare med rollerna ekonomiassistent och ekonom.

Enheten svarar för stöd till församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning, miljö- och klimatfrågor samt kulturarvsfrågor.

Fastigheter och kulturarvsenheten

Enheten svarar för stöd till församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning, miljö- och klimatfrågor samt kulturarvsfrågor.

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Enheten arbetar med att indirekt främja församlingarna i deras pastorala arbete genom att vara ett administrativt stöd för både förtroendevalda och anställda. Stöd erbjuds till stiftskansliet men också inomkyrkligt till andra nivåer inom Svenska kyrkan, och i vissa fall även externt.

Församlingsstödsenheten

Enheten arbetar med att indirekt främja församlingarna i deras pastorala arbete genom att vara ett administrativt stöd för både förtroendevalda och anställda. Stöd erbjuds till stiftskansliet men också inomkyrkligt till andra nivåer inom Svenska kyrkan, och i vissa fall även externt.

Genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd inom HR och lön vill Göteborgs stift främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och bidra till att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

HR och lönenheten

Genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd inom HR och lön vill Göteborgs stift främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och bidra till att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Enheten är genom stiftsanställd präst knuten till Sjömanskyrkan i Göteborg som bedriver arbete bland sjöfolk och anhöriga. Enheten är också genom stiftsanställd präst knuten till Åh stiftsgård som är känd för retreatverksamhet, pilgrimsvandringar, sina konfirmandläger, sommarläger och kyrkliga kurser.

Närstående organisationsenheten

Enheten är genom stiftsanställd präst knuten till Sjömanskyrkan i Göteborg som bedriver arbete bland sjöfolk och anhöriga. Enheten är också genom stiftsanställd präst knuten till Åh stiftsgård som är känd för retreatverksamhet, pilgrimsvandringar, sina konfirmandläger, sommarläger och kyrkliga kurser.

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

Prästlönetillgångarna

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan.

Servicebyråtjänster

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan.

Personal på stiftskansliet

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Liza Aldén

Liza Aldén

Göteborgs stift

Ekonomi och HR, Lönehandläggare

Hans Almer

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Anders Anderberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt Själavårdscentrum, Församlingsutveckling

Helena Andersson

Helena Andersson

Göteborgs stift

Löneassistent, Ekonomi och HR

Christoffer Askerlund

Christoffer Askerlund

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Marianne Aslaksby

Marianne Aslaksby

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Jennie Balksten

Jennie Balksten

Göteborgs stift

Fastighetsingenjör, Fastighet och Kulturarv

Karl-Johan Bengtsson

Karl-Johan Bengtsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Kristina Bergqvist

Kristina Bergqvist

Göteborgs stift

Projektsekreterare, Församlingsstöd

Torsten Bergsten

Torsten Bergsten

Göteborgs stift

Fastighet och Kulturarv, antikvarie

Christina Bernérus

Christina Bernérus

Göteborgs stift

Miljösamordnare, Fastighet och Kulturarv

Magnus Birkhorst

Magnus Birkhorst

Göteborgs stift

Utredningssekreterare, Församlingsstöd

Lars Björksell

Lars Björksell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Eva Blixt

Eva Blixt

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Anna-Maria Blomen

Göteborgs stift

HR-specialist, Ekonomi och HR

Marie Boberg Fagerberg

Marie Boberg Fagerberg

Göteborgs stift

Ekonomi och HR, Löneassistent

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Christina Broman

Christina Broman

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR