Foto: Ikon

Stiftets uppgifter

Enligt lagen om Svenska kyrkan och kyrkoordningen är de grundläggande uppgifterna för stiftet att främja och ha tillsyn över församlingslivet, liksom förvaltning. Stiftsorganisationen agerar ibland direkt, utan att gå via församlingarna i frågor som är gemensamma för hela stiftet.

Tillsyn och främjande

Enligt kyrkoordningen är stiftens grundläggande uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet och den grundläggande uppgiften; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

I stiftets tillsynsansvar ingår främst:

  • Råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.
  • Utfärdande av församlingsinstruktioner.
  • Biskopens visitationer.
  • Granskning av hur präster och diakoner förvaltar kyrkans ämbete och efterlever sina avgivna vigningslöften.
  • Prövning av behörighet att utöva kyrkans ämbete.
  • Befogenhetsprövning.
  • Beslutsprövning/ överklagande.