Foto: Getty Images

Skog

Det skogliga fastighetsinnehavet är geografiskt utspritt och sträcker sig från Laholms kommun i söder till Bengtsfors kommun i norr. Totalt förvaltas cirka 25 000 hektar produktiv skogsmark, med en förvaltning uppdelad i två distrikt.

Prästlönetillgångarna har inga egna maskiner eller anställda skogsvårdsarbetare, utan alla skogsbruksåtgärder utförs av entreprenörer.

Den dominerande skogsskötselmetoden är trakthyggesbruk, men det finns även en del områden där vi praktiserar hyggesfritt skogsbruk. Virkesförsäljningen sker både som leveransvirkesförsäljning där våra kontrakterade entreprenörer utför avverkningen, och genom olika former av extern försäljning där köparen ansvarar för avverkningen.

I kyrkoordningens 46 kapitel 3§ framgår att:

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning.”

Hela skogsinnehavet är certifierat enligt FSC® och PEFC via Södra Skogsägarnas certifieringsparaply med licensnummer FSC-C014930, PEFC/05-22-11. Ungefär 8 procent av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål, där syftet med eventuell skötsel är att bevara eller förstärka naturvärden.

Kontakta oss gärna för frågor om skogsmark i norra distriktet!

Lars-Olov Georgsson

Lars-Olov Georgsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Norra distriktet

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Kontakta oss gärna för frågor om skogsmark i södra distriktet!

Johanna  Ivarsson

Johanna Ivarsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Södra distriktet

Mattias Siljefjord

Mattias Siljefjord

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Södra distriktet