Foto: Getty Images

Kraft

Som förvaltare av jord- och skogsfastigheter kan Prästlönetillgångarna bidra i omställningen till förnybara energikällor genom att upplåta mark till exempelvis sol- och vindkraftsanläggningar.

Strax utanför Dingle i mellersta Bohuslän finns en vindkraftspark där sex vindkraftsverk är belägna på PLT:s mark, varav två vindkraftsverk delvis ägs av PLT. Det ena ägs av Göteborgs stifts PLT med en andel om 99 procent och Göteborgs stift med en andel om 1 procent.

Det andra verket ägs av Stiftsvinden 1, Göteborg ekonomisk förening. Prästlönetillgångarnas ägarandel i Stiftsvinden 1 är cirka 40 procent. Resterande andelar i Stiftvinden ägs av församlingar och pastorat som har gått med som andelsägare i den ekonomiska föreningen.

I Örekilsälven, Munkedals kommun, äger och driver PLT Torps vattenkraftsstation där elproduktion sker i de två vattenkraftsturbinerna.

PLT ser stor potential i solceller och undersöker olika projekt för att etablera energiproduktion från solkraft på vår mark. PLT arrenderar ut ett markområde för solkraftsproduktion beläget strax utanför Fiskebäck.

Vid skogsavverkning inom PLT:s verksamhet tas en viss volym biobränsle ut årligen. Biobränslet består av så kallad GROT, det vill säga grenar och toppar, och säljs till lokala företag som förnybar råvara till värmeverk.

Vill du veta mer om etablering av vind- solkraft eller om energiproduktion? Kontakta mig gärna!

Per-Erik Hallin

Per-Erik Hallin

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Egendomsförvaltare