Foto: Johannes Frandsen

Stiftets musikerdag 2022

Göteborgs stift bjuder in stiftets musiker till en gemensam dag för fortbildning, uppmuntran, utmaning och hopp. Temat för dagen är ”Tro för nästa generation”, vilket kommer att belysas ur olika synvinklar under dagen. Mån 29 aug 2022 9.00, Göteborg

Musikerdagen inleds med mässa tillsammans med biskop Susanne i Domkyrkan. Därefter blir det föredrag ”Tro för den värld som kommer” med Patrik Hagman som till vardags är docent i politisk teologi vid Åbo akademi men tjänstledig därifrån och projektanställd i Linköpings stift.

På eftermiddagen blir det ett interaktivt pass ”Vi sjunger aldrig på sista versen” med Ragnar Håkansson som under fem år forskat om kyrkokörens historia i Sverige. Ragnar föreläser och vi får tillsammans sjunga exempel ur kyrkokörrepertoaren. Ragnar är författare till den nyligen utkomna boken Vi sjunger aldrig på sista versen (Wessmans). 

Medverkande: Biskop Susanne Rappmann, Patrik Hagman, Ragnar Håkansson, mfl.

500 kr
Fika och lunch ingår

Mån 29 augusti 2022 9.00–16.30, Domkyrkan i Göteborg
Anmäl dig här senast 1 augusti 2022

 

”Tro för nästa generation” - Göteborgs stifts musikerdag 2022 - program

8.00                Domkyrkan öppnas

                         Registrering

9.00                 Mässa

9.45                 Kaffe                    

10.15               Välkommen till dagen, biskop Susanne inleder på temat.

10.30              ”Tro för den värld som kommer” - Föreläsning av Patrik Hagman 

12.00                Lunch, restaurang Golden Days, Södra Hamngatan 31

13.00                ”Musiken i arbetet med tro för nästa generation” - Panelsamtal, medverkande: Patrik Hagman, Marie Englund, Leander Franke, Mikael Fridén, Ulrika Melin Lasson

Film  - ”Hälsningar från stiftet”

 

ca 14.15             ”Vi sjunger aldrig på sista versen” - föredrag av Ragnar Håkansson varvat med klingande sjungna exempel ur kyrkokörsrepertoaren, vi sjunger tillsammans

15.00                   Kaffe

15.20                  ”Vi sjunger aldrig på sista versen” - fortsättning

Ca. 16.20           Notutställning pedagogisk litteratur, mingel, möjlighet att bygga DO-orgel, Dagen avslutas,