Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftets internationella dag

2024 firar Svenska kyrkans mission 150 år, vilket uppmärksammas under hela året och som vi lyfter fram på denna dag av fest och reflektion. Vi samlas för att fånga upp historiken och nuet med förväntan på Guds framtid och för att rustas till tjänst. Lördag 9 mar 2024 9.30, Göteborg

Som en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka får vi tillsammans vara ett tecken på Guds rike. Varje församling delar den grundläggande uppgiften med kristna syskon över hela världen och ingår i Guds mission, och vi behöver fördjupa förståelsen av hur vi är sända både i vår närmaste omgivning och i samverkan över landsgränser.

Biskop emeritus Jonas Jonsson talar över ämnet Mission igår, idag och i framtiden. Vi gör en rundvandring bland systerkyrkor, utsända medarbetare och unga ageravolontärer och möter aktuella utmaningar och samarbetsprojekt. Troligen medverkar också Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan och ordförande för ACT Alliance. 

Göteborgs stift och dess råd för Act Svenska kyrkan i inbjuder församlingarna, dess internationella grupper och alla andra som vill utveckla det världsvida perspektivet hos vår identitet och uppgift. Lunch äter vi på egen hand ute på stadens restauranger, gå gärna i mindre grupper. Mer information om programmet kommer att kommuniceras senare.

100 kr 
Fika och frukt ingår. Avgiften betalas med Swish i mötesbyrån. Samordna gärna med någon annan om du själv saknar den betalningstjänsten.

Lördag 9 mars 2024 9.30–16.30, Domkyrkan, Göteborg
Anmäl dig här senast den 26 februari 2024