Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stiftets internationella dag

2024 firar Svenska kyrkans mission 150 år, vilket uppmärksammas under hela året och som vi lyfter fram på denna dag av fest och reflektion. Vi samlas för att fånga upp historiken och nuet med förväntan på Guds framtid och för att rustas till tjänst. Lördag 9 mar 2024 9.30, Göteborg

Som en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka får vi tillsammans vara ett tecken på Guds rike. Varje församling delar den grundläggande uppgiften med kristna syskon över hela världen och ingår i Guds mission, och vi behöver fördjupa förståelsen av hur vi är sända både i vår närmaste omgivning och i samverkan över landsgränser.

Biskop emeritus Jonas Jonsson talar över ämnet Mission igår, idag och i framtiden. Vi gör en rundvandring bland systerkyrkor, utsända medarbetare och unga ageravolontärer och möter aktuella utmaningar och samarbetsprojekt. Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef och ordförande för ACT Alliance, talar om Kyrkomission idag

Göteborgs stift och dess råd för Act Svenska kyrkan inbjuder församlingarna, dess internationella grupper och alla andra som vill utveckla det världsvida perspektivet i vår kyrkas identitet och uppgift. Lunch äter vi på egen hand ute på stadens restauranger, gå gärna i mindre grupper.

Programmet i sin helhet står längst ned på sidan.

Lördag 9 mars 2024 9.30–16.30, Domkyrkan, Göteborg
Anmäl dig här senast den 26 februari 2024

Alla behöver anmäla sig. Tryck på länken här ovan, fyll i alla uppgifter och bekräfta. Det är inte klart förrän du får en grön bock med ett meddelande om att du är anmäld.

Program

09:30 Drop-in-kaffe och registrering

10:00 Morgonbön med domprost Stefan Hiller

10:15 Jonas Jonsson, biskop em. - Mission igår, idag och i framtiden

11:00 Sångstund – Vi sjunger med den världsvida kyrkan 

11:45 Lunch på stan i egen regi

13:00 Korta seminarier som varvas med sång. Gemensamt för alla i Domkyrkan.

  – Sydafrika och Tanzania 
  – Zimbabwe 
  – Latinamerika 
  – Malaysia 
  – Ageravolontärer/COP28 i Dubai 
  – Vänstiftet och kokboken  

14:50 Fruktstationer och eftersnack med seminarieledarna

15:15 Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella chef – Kyrkomission idag 

16:00 Sändningsmässa 

16:30 Avslut

 

Dagen därpå, den 10 mars kl 14 - 16 hålls ett digitalt årsmöte med val av ledamöter till rådet för Act Svenska kyrkan i Göteborgs stift för nästa mandatperiod. I programmet ingår också ett möte med Zodwa Maziya och Sydney Nyembe från vårt vänstift i södra Afrika.

Information om årsmötet och länk uppdateras senare.