Foto: GettyImages

Stiftets fastighetsdag 2022

En framtidsspaning – framtidens kyrka med fokus på dess byggnader. Dagen tar avstamp i framtagen lokalförsörjningsplan och arbetet med att genomföra dess förslag. Vad innebär förslagen och går de att genomföra i det till synes ”omöjliga” kyrkorummet utifrån kulturmiljövård och verksamhet? Tis 4 okt 2022 8.30, Råda Rum

Under dagen lyssnar vi på intressanta föredrag och samtal med fokus på kyrkan i framtiden, kyrkans del i samhället och det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsplanerna.

Hur når vi önskade mål, ett effektivt lokalutnyttjande och en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning? Hur påverkar kultur- och skyddsvärdesperspektivet möjligheten till förändring av ett kyrkligt kulturminne? Vilka konsekvenser kan ett beslut få för verksamhetens fortsatta utveckling?

Fastighetsdagen vänder sig till såväl fastighetsansvariga som kyrkoherdar, förtroendevalda, vaktmästare och andra intresserade. Frukostsmörgås från 8.30, program från 9.00.

1000 kr
Frukost, lunch och fika ingår

Tis 4 oktober 2022 08.30–16.00, Råda Rum, Mölnlycke.
Anmäl dig här senast den 14 september 2022