Stiftelser - Fonder

Göteborgs stift förvaltar några stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Ansökan om understöd kan göras från:

Stiftelsen Domkapitlets i Göteborg samfond för prästänkor m.fl.

vilken kan ge ”understöd åt efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster, som vid sin död tillhörde Göteborgs stift”.
Ansökan senast 11 november 2022
Blankett för ansökan ur Domkapitlets samfond för prästänkor m.fl.

Stiftelsen fru Ann-Ida Broströms julgåva

ur vilken det ”den 12 december varje år såsom julgåvor utdelas till behövande änkor och barn efter präster, inom landskapen Västergötland, Bohuslän, Halland och Värmland.” 
Ansökan senast 11 november 2022
Blankett för ansökan ur Ann-Ida Broströms julgåva

Göteborgs stifts församlingar och pastorat får årligen via Göteborgs stifts nyhetsbrev information om aktuell ansöknings- och utdelningstidpunkt samt tillgång till ansökningsblankett. Ansökan läggs även ut här under aktuell tidsperiod. Inkomna ansökningar gås igenom efter sista ansökningsdatum i november och utdelningarna administreras under december.

Stiftelsen samfonden för behövande präster inom Göteborgs stift​

vilken får användas "i första hand till understöd åt präst som prövades med avseende på församlingens bästa böra avhålla sig från tjänstgöring och i andra hand till understöd åt präst, som på grund av sjukdom eller annan olycklig omständighet varöver han ej kunnat råda, blivit i behov av ekonomiskt stöd."

Ansökan senast 11 november 2022
Blankett för ansökan ur samfonden för behövande präster

Du som är efterlevande maka/make eller barn efter avlidna präster eller du som är präst enligt kriterierna ovan, är varmt välkommen att vid  angivna tillfällen ansöka om bidrag ur stiftelserna/samfonderna.

Vem som kan få bidrag och till vilket belopp prövas utifrån sökandens ekonomiska förhållanden enligt Skatteverkets rättsliga vägledning om behövande i ekonomisk mening.

Personuppgiftsbehandling vid fondansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Göteborgs stift.​

Om du skickar in en fondansökan till Göteborgs stift behöver vi lagra de personuppgifter om dig som du själv angivit, vilket inkluderar uppgifter i personligt brev, inkomstdeklaration och andra dokument du skickar in. Vi gör detta för att kunna administrera din ansökan, göra en bedömning av om den ska beviljas och därefter göra en eventuell utbetalning till dig. Grunden för den här behandlingen av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att efterleva kraven i stiftelselagen på att en stiftelse endast ska använda sina tillgångar i enlighet med sitt fastslagna ändamål.

Tillhandahåller du inte de uppgifter som vi efterfrågar kan din ansökan inte beviljas eftersom vi inte kan kontrollera att du uppfyller de krav som ställs, vilket innebär att vi inte heller kan göra någon utbetalning till dig.

Dina personuppgifter kommer att sparas hos oss under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla lagkrav och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet mellan oss.