Foto: GettyImages

Sommar-MSS 2023

Kyrka idag – att leva i Guds mission! Sommar-MSS är för dig som är antagen/inskriven och studerar till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst för Göteborgs stift. Vi vill att du är med på minst en Sommar-MSS under din studietid. Kursen ger 4 MSS-dagar. 17-20 aug 2023, Helsjön folkhögskola.

Hur är vi kyrka i den tid vi lever? Vad innebär det att leva i Guds mission? Vad har Svenska kyrkans mission betytt och bidragit med? Under dessa dagar får vi med hjälp av föreläsare, workshops, gruppsamtal reflektera kring vårt uppdrag att vara kyrka här och nu. En av dagarna har vi glädjen att få biskopen på besök.  

Viktigt att tänka på vid anmälan är att du skall kunna medverka alla 4 MSS-dygn. 

Tag med:

 • Anteckningsmaterial
 • Lakan och handduk.
 • Möjlighet till fritid finns så ta med badkläder och/eller idrottskläder.

Detta är ett fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt 
Kost och logi i flerbäddsrum ingår i kursen. Göteborgs stift står för din kurskostnad vid MSS. Göteborgs stift ersätter också kostnader med billigaste färdsätt för resor till och från MSS enligt reseersättningspolicy för profilyrkesstudenter. Spara kvitton! Förhinder skall anmälas senast 2 veckor innan kursstart alternativt mot sjukintyg annars kommer du att faktureras 1000 kronor. 

17-20 augusti 2023 (tor 10.00-sön 15.00), Helsjön folkhögskola   
Anmäl dig här senast den 17 juni 2023

  Vill du veta mer? Kontakta mig gärna för innehållsfrågor!

 • Jenny Rogestedt

  Jenny Rogestedt

  Göteborgs stift

  Stiftsadjunkt för prästrekrytering, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten