Solel - erfarenheter från Värö-Stråvalla, inbjudan till webbinar 10 november

Referensanläggning Solel, Värö-Stråvalla är ett av flera projekt under Kyrkans färdplan för klimatet. Ett viktigt mål för just detta projekt har varit och är att sprida erfarenheter och kunskaper om hur det är att som församling investera i en solenergianläggning i syfte att underlätta för andra enheter inom kyrkan att att göra likadant och därigenom även bidra till att Svenska kyrkan som helhet blir klimatneutral 2030. Nu kan du tal del av erfarenheterna i ett webbinarium den 10 november kl. 13:00 - 16:00!

I webbinariet deltar förutom Anders Karlsson, fastighetsansvarig i Värö-Stråvalla även Magdalena Bork, nationell energisamordnare, Lars Andrén, föreläsare, författare och rådgivare inom solenergi och Jan Spånslätt och Christina Bernérus från Göteborgs stift m.fl.

Under webbinariet presenteras även den guide för solelinstallaioner som tagits fram under projektet

Anmäl dig här till webbinariet och/eller anslut direkt till mötet