Använda sociala medier

Sociala medier ska ses som en ytterligare möjlighet för Svenska kyrkan att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap i samverkan med det omgivande samhället.

Sociala medier - digitala mötesplatser

Av internetanvändarna i Sverige använder 83% sociala medier. Den dagliga användningen av sociala medier ökar varje år. Nu finns det inte längre en klyfta mellan dem som använder sociala medier och dem som inte gör det. Snarare ser man en klyfta mellan dem som använder sociala medier sällan och dem som gör det ofta.

Facebook är det största sociala nätverket (74%), Instagram är nummer två (61%) och Snapchat nummer tre (41%).

Sociala medier har växt fram ur människors vilja att kommunicera med varandra. Det är vänner som pratar med vänner och familj som pratar med familj. Det är nördar som söker efter andra med samma intressen. Sociala medier är i mångt och mycket förströelse och underhållning. Med tiden har kanalerna även fyllts av arbete, shopping, opinionsbildning med mera.

Om digitala mötesplatser blir allt viktigare i människors liv, är det då inte naturligt att också kyrkan finns närvarande där? På samma sätt som kyrkan finns på andra platser där människor är så som fritidsgårdar, fängelser, sjukhus, äldreboenden så bör den även finnas på de digitala mötesplatserna.

​Anslagstavla

Sociala medier är en bra plats att sprida kännedom om kyrkans olika verksamheter och evenemang. Håll då i minnet att man alltid måste vara social på sociala medier. Ingen vill prata med en anslagstavla. Ingen vill få information som man inte är intresserad av. En organisation som visar intresse för att göra något gemensamt och bjuder in till dialog och engagemang har större möjlighet att lyckas i sin kommunikation på sociala medier.

Att vara kyrka på nätet

Det är fortfarande av vikt att berätta vad kyrkan gör (verksamheten, samhällsnyttan, kulturarvet) men det finns en dimension till: Att VARA kyrka på nätet.​

Vårt uppdrag som Svenska kyrkan står fast även på nätet: Gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.

Vi vill fortfarande vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Vi vill ge rum för möten med Gud. Vi vill ge människor möjlighet till tro och engagemang. Detta kan vi göra även på sociala medier.

Kyrkans närvaro på nätet ska inte ersätta de möten som sker i församlingshemmet eller i kyrkan, utan skapar nya mötesplatser för dem som ännu inte hittat till kyrkan, eller som är i ett läge i livet då det inte är möjligt.

Se filmad intervju med nätprästen Charlotte Frycklund.

Hur ska sociala medier användas?

Det är lätt att hamna i ett läge då man tittar i kalendern och funderar på vad som ska berättas på sociala medier. Är det en speciell gudstjänst eller konsert på gång? En kyrklig högtid? Kanske vore det bättre att fundera på var människor befinner sig i sina liv. Vad håller dem vakna om natten? Vad längtar de efter? Vilka livsfrågor bär de på utan att kunna dela dem med någon? Hur kan kyrkan vara en förmedlare av tro, hopp och kärlek?​

Det går att uppmärksamma mors dag, skolstarter, klimatångest, ekonomiska problem, brustna relationer, nyhetshändelser, med mera och ändå behålla den kyrkliga identiteten. Vi behöver bara vara lika lyhörda och duktiga som vi redan är på äldreboendet, fängelset och fritidsgården.

Vad vill din församling/pastorat berätta?

Kommunikationen i sociala medier blir som bäst när alla bidrar, när ni utgår från bilder som väcker känslor, förmedlar en berättelse och som gärna är från era egna sammanhang.​

Läs mer på Kornet om hur man kan arbeta redaktionellt med sociala medier.