Arbetet på Spenshult kan fortsätta

Fortsatt stöd från Kyrkomötet till församlingarnas arbete bland flyktingar och nyanlända

I november 2019 tog Kyrkomötet det glädjande beslutet att fortsätta ge stöd till migrationsarbetet i församlingarna under år 2020. Beslutet var på 25 miljoner till de 13 stiften. När man fördelar pengarna utgår man från hur många asylsökande som finns i ett stift. Göteborgs stift kommer som nummer tre efter Stockholm och Lund. Vi har 12,6% av alla asylsökande.

Göteborgs stift fick 2 362 000 kr att fördela under 2020. Följande församlingar/pastorat har fått del av dem; Tanum, Lysekil, Uddevalla, Tjörn, Partille, Kungälv-Ytterby, Lilla Edet, Backa, Nylöse, Varberg, Falkenberg, Getinge Oskarström och Kind. I alla utom Getinge Oskarström går det till arbete med integration på olika sätt. En del av medlen är avsatta för stiftsstärkande insatser.

Arbetet på Spenshult kan fortsätta

I Getinge Oskarströms pastorat visste man inte för ett år sedan om de skulle kunna fortsätta sitt viktiga arbete och närvaro på Migrationsverkets asylboende utanför Halmstad. För en liten församling är det svårt att bära ett stort boende av detta slag för egen maskin. Under flera år har Kyrkomötet avsatt medel för församlingarnas arbete bland asylsökande och nyanlända.  För Svenska kyrkan och i detta fall Getinge Oskarströms pastorat är det viktigt att finnas på plats bland dem som bor där. Pastoratet har under tre år haft tre personer anställda för att vara medmänniskor och utöva diakoni bland dem som bara väntar. Detta gör man tillsammans med Röda Korset, Rädda barnen, olika studieförbund m fl. Det känns viktigt och nödvändigt att möta människorna i deras oro och förtvivlan. Hjälpa dem att förstå dokument som de får. Länka dem vidare till myndigheter och andra organisationer. Dessa tjänster har till stor del bekostats av Kyrkomötesmedel och medel från Göteborgs stift. Svenska kyrkan finns där tre dagar i veckan vecka efter vecka.

Idag bor det mellan 550 – 600 personer på Spenshult mest vuxna som kommit själva, några barnfamiljer, unga mammor med små barn och unga vuxna som kom som ensamkommande. De flesta som bor på Spenshult kommer att få avslag på sin asylansökan. Många har väntat på besked sedan 2015-2016. Asylprocessen går långsamt.

Fram till 31 januari 2020 fanns c:a 180 f d ensamkommande på Spenshult. De flesta hade fått uppehållstillstånd för att läsa på gymnasiet. Före 1 februari var de tvungna att flytta från Spenshult eftersom de hade ett temporärt uppehållstillstånd.  40 killar behövde ny bostad och Halmstads kommun tog ansvar för att ingen av dem skulle få bo på gatan. De har flyttat till olika lägenheter och ett f d asylboende i Halmstad för att bo så under de kommande sex månaderna. Frivilligorganisationerna AGAPE Halmstad, Röda Korset, Ljungbergska stiftelsen, Rädda Barnen och Svenska kyrkan finns runt dem med psykosocialt stöd och vägledning när det gäller det vardagliga livet och för att klara sina studier. Några bor kvar på Spenshult i väntan på besked om de får stanna eller inte för att gå gymnasiet.