Migration

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Församlingsmedarbetare och frivilliga är välkomna att vända sig till Göteborgs Stift för råd i asylfrågor. En del av stiftskansliets stöd till församlingarnas arbete med migranter handlar om att förmedla ekonomiskt stöd till goda projekt.

Pengarna är avsatta dels efter beslut av Kyrkomötet, nationell nivå, och dels efter beslut på stiftsnivå. Här kan du se ett urval av goda exempel:

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för människor på flykt , Församlingsutveckling