Foto: Ben den Engelsen / Unsplash

Våga vara viktig

För att behålla sitt engagemang som ideell medarbetare behöver vi alla påfyllnad och inspiration. Detta är en dag för unga ideella; fylld av workshop, föreläsningar, mingel och god mat. Allt för att vi ska känna oss stärka och hållbara inför vårt fortsatta uppdrag i kyrkan. Lör 5 feb 2022, Uddevalla.

Detta är en dag för alla som vill finnas med i församlingens verksamheter och oavsett vilken uppgift en har får vi se att vi tillsammans är många.

Under dagen har vi en gemensam föreläsning och flera korta seminarium som utmanar och stärker oss som unga i vår uppgift som aktiva i församlingens liv och gemenskap. Vi vill att alla ska känna sig viktiga och påfyllda av inspiration och kanske har vi fått en ny vän eller två.

Temat för dagen är Hållbar tro.

Kostnad

150kr, lunch och fika ingår

När och var?

Lördag 5 februari, Bäve församling, Uddevalla - OBS! Nytt datum!

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Stiftskonsulent