Foto: Getty Images

Utbildningar för unga, Helsjön folkhögskola

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar för unga. 18–20 nov 2022 och 27–29 jan 2023, Helsjön folkhögskola

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift arbetar för att stötta unga människor som letar efter sin plats i församlingen. I många församlingar är de unga ledarna en stor del av ungdomsarbetet. Vi erbjuder under våra ledarutbildningar två steg: Steg 1 och Steg 2. Steg 1 gäller är den grundläggande ledarutbildning (tidigare ung ledare), steg 2 är fortsättningen (tidigare 17+).  

Vi tycker att det är viktigt att utbildningarna är knutna till kursdeltagarnas hemförsamlingar. Detta innebär att varje församling som har deltagare på kurserna också skall ha handledare som stöttar och vägleder deltagare under utbildningens gång. Utbildningarna kommer också att ha tydlig koppling till församlingens gudstjänst. Kursen löper under två kurshelger och deltagarna förväntas genomföra och delta under båda dessa.

Bli medlem

Här kan du enkelt och kostnadsfritt bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Kostnad

2100 kr för medlem i aktiv lokalavdelning
2300 kr för medlemmar
2600 kr för icke medlemmar

Två kurshelger inklusive logi i rum och kost ingår

När och var?

18-20 november 2022 och 27-29 januari 2023, Helsjön folkhögskola

Villkor vid avanmälan eller utebliven deltagare

Vid förhinder skall avanmälan ske senast 14 dagar innan arrangemangstillfället. Detta gäller även avgiftsfria arrangemang. Om förhinder anmälas efter 14 dagar debiteras 50 procent, om förhinder inte meddelas eller förhinder meddelas samma dag som arrangemanget start debiteras full avgift. Om arrangemanget är avgiftsfritt debiteras en avgift baserad på subventionering per deltagare. Vid sjukdom krävs sjukintyg från läkare, ledare eller målsman.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!