Foto: Ikon

Utbildningar för unga

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga som söker en plats i sin församling. 8-10 jan, digitalt och 26-28 mar, Åh stiftsgård. Inställt.

Varje år genomför vi gemensamma utbildningar för unga ideella i församlingar och pastorat. Det är en chans att utvecklas i sin roll som ideell, få ny inspiration, nya idéer och knyta nya kontakter. Utbildningen löper över två helger och du behöver delta i båda delkurserna för att få ut ditt kursintyg. Vi har fyra olika utbildningsspår:

Våra fyra utbildningsspår

Ung Ledare

för dig som är, eller kommer att bli, ledare i församlingens konfirmandarbete och är 15-17 år. Som nykonfirmerad har du i färskt minne hur det var under din egen konfirmandtid. Då kan du vara en tillgång som kompis och förebild bland de nya konfirmanderna.

Ledarutbildning 17+

för dig som är 17-25 år och har minst ett års erfarenhet som ung ledare. Ledarutbildningen riktar sig till dig som vill göra en insats för andra i församlingen. Utbildningen har sin utgångspunkt i mötet med andra människor, med mig själv och med Gud.

Ung Ideell

för dig som är, vill bli eller kommer att bli, ideell i församlingen. För dig som är 15 år och uppåt och vill fördjupa din tro, hitta dina gåvor och se vilka möjligheter det finns i församlingen för just dig.

Ung Musiker

för dig som är 15 år och uppåt och vill engagera dig ideellt i församlingens musikliv. Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Kostnad

Två kurshelger inkl golvlogi och kost
850 kr för icke medlemmar
600 kr för medlemmar
500 kr för medlem i aktiv lokalavdelning

Två kurshelger inkl logi i rum och kost 
2100 kr för icke medlemmar
1800 kr för medlemmar
1600 kr för medlem i aktiv lokalavdelning

När och var?

8-10 jan 2021, digitalt och 26-28 mars 2021, Åh stiftsgård - Inställt

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Stiftskonsulent