Bibelskola

Varje läsår erbjuder Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift dig som är 17 år eller äldre fördjupning i vår bibelskola. Tillsammans utforskar och upptäcker vi Bibeln som bok med särskilt fokus på Markusevangeliet. 8 tillfällen sep 2022 - maj 2023, Stiftskansliet i Göteborg

Läsåret 2022-2023 Möte med Markus

Tillsammans går vi på spaning och ser hur berättelserna kan ge livsmod och handlingskraft. Gemensamt bygger vi tro och tillit med utgångspunkt i Bibeln och våra egna liv.  

Medverkande och kursledning: Karin Janfalk, stiftspedagog, Göteborgs stift, Cecilia Cedergren, Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift och Frank Lorentzon, Stiftsadjunkt Göteborg stift.

Bibelskolan genomförs fysiskt på Göteborgs stiftskansli dock med möjlighet till digital närvaro.

300 kr
Kostnadsfritt för dig som gör praktikåret ungresurs. Fika ingår

Anmäl dig här senast 5 september 2022

Datum för läsåret 2021-2022

  • Tisdag 27 september 2022
  • Måndag 24 oktober 2022
  • Torsdag 17 november 2022
  • Torsdag 15 december 2022
  • Måndag 6 februari 2023
  • Tisdag 7 mars 2023
  • Onsdag 5 april 2023
  • Torsdag 11 maj 2023

Kostnad

300 kr. Kostnadsfritt för dig som gör praktikåret ungresurs. Fika ingår

Anmälan

Anmäl dig här senast den 5 september 2022

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!