Bibelskola

Varje läsår erbjuder Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift dig som är 17 år eller äldre fördjupning i vår bibelskola.

Läsåret 2020-2021 Möte med Johannes

Möte med Johannes är en bibelskola där vi utforskar och upptäcker Bibeln som bok med särskilt fokus på Johannesevangeliet. Den ger redskap för både grundläggande orientering, fördjupning och bibeltolkning. Tillsammans går vi på spaning och ser hur berättelserna kan ge livsmod och handlingskraft. Gemensamt bygger vi tro och tillit med utgångspunkt i Bibeln och våra egna liv. 

Medverkande och kursledning: Karin Janfalk, stiftspedagog, Göteborgs stift, Cecilia Cedergren, Svenska Kyrkans Unga, Göteborgs stift och Christopher Asker, präst, Carl Johans pastorat.

Datum för läsåret 2020-2021

6 oktober, 19 oktober, 26 november, 11 december, 1 februari, 2 mars, 15 april, 21 maj.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Fika ingår.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 11 september 2020

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Stiftskonsulent