Foto: GettyImages

Utbildningar för unga

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Vi vill stötta unga människor som söker en plats i sin församling. Ett av våra viktigaste områden är våra utbildningar. 24-26 nov 2023 och 26-28 jan 2024, Helsjön folkhögskola

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift arbetar för att stötta unga människor som letar efter sin plats i församlingen. I många församlingar är de unga ledarna en stor del av ungdomsarbetet. Vi erbjuder under våra ledarutbildningar två steg: Steg 1 och Steg 2. Steg 1 är den grundläggande ledarutbildningen (tidigare ung ledare), steg 2 är fortsättningen (tidigare 17+).  

Vi tycker att det är viktigt att utbildningarna är knutna till kursdeltagarnas hemförsamlingar. Detta innebär att varje församling som har deltagare på kurserna också skall ha handledare som stöttar och vägleder deltagare under utbildningens gång. Utbildningarna kommer också att ha tydlig koppling till församlingens gudstjänst. Kursen löper under två kurshelger och deltagarna förväntas genomföra och delta under båda dessa. Vi kommer att besöka de ansvariga handledarna före kursstart.

Bli medlem: Här kan du enkelt och kostnadsfritt bli medlem i Svenska Kyrkans Unga!

 

2100 kr för medlem i aktiv lokalavdelning
2300 kr för medlemmar
2600 kr för icke medlemmar
Två kurshelger inklusive kost och logi i rum ingår

24-26 november 2023 och 26-28 januari 2024, Helsjön folkhögskola 
Anmäl dig här senast den 23 oktober 2023