Foto: Getty Images

Själavård med unga 2021

Under 2020 har vi alla blivit ännu mer uppmärksammade på att många unga mår dåligt och saknar vuxna att tala med. Göteborgs stift vill därför under våren 2021 återigen erbjuda utbildningen Själavård med Unga. En kurs som hela arbetslaget kring barn och unga kan gå och med fördel kan anmäla sig gemensamt till.

Genom dialogisk samtalsträning får deltagaren tillgång till ett nytt verktyg för själavårdande samtal med ungdomar, fördjupad kunskap om ungdomars livssituation, både generellt och i den egna församlingen. Under utbildningen identifierar vi också ungdomarnas mötesplatser i den egna församlingen samt vilka resurser som finns i den egna församlingen för att möta ungdomar i själavårdande samtal . Kursen består av tre tvådagsträffar. Mellan dessa möts vi digitalt för dialog med övriga kursdeltagare och kursledning. 

Kursen har ett maxantal på tjugo deltagare och kommer i möjligaste mån att fördelas mellan olika yrkeskategorier. Före jul skickas besked ut om antagning till kursen. Före kursstart kommer du sedan att bli kontaktad av någon i kursledningen och därför behöver telefonnummer anges i anmälan. I kursledningen ingår Lotta Haettner Sandberg och Erik Isaksson, båda präster och gestaltterapeuter, Beata Åhrman Ekh, stiftskonsulent och Karin Janfalk, stiftspedagog, Göteborgs stift. 

Kostnad

7 000 kr
I kursavgiften ingår kost, logi och kurslitteratur. Resor tillkommer.  

Datum

4-5 feb, 25-26 mar, 20-21 maj 2021, Åh stiftsgård,  Ljungskile

Anmälan

​Anmäl dig här senast 14 december 2020