Foto: Ikon

Kollekter

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp. Ibland går hela eller delar av kollekten till Svenska Kyrkans Unga.

Församlingskollekt

Vissa söndagar är det församlingen själva som bestämmer vilket ändamål kollekten ska gå till. Kontakta ert kyrkoråd och fråga om en sådan kollekt under året skulle kunna gå till Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. 

Stiftskollekt

Söndagen den 23 augusti 2020 är det stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Innan den söndagen kommer du att hitta mer information och kollektcirkulär här.

Rikskollekt

Låt barn ta plats i församlingen – på riktigt! 

År 2020 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (9 februari, 22 mars, 21 maj, 13 december). 

Jag kan predika, spela, leda

2020 vill Svenska Kyrkans Ungasärskilt lyfta en vision om att barn och unga ska vara en naturlig del av den lokala församlingen i dess gudstjänstliv och uppdrag som kyrka. De fyra affischerna till respektive kollekt visar på olika situationer där barn och unga lika naturligt kan få ta plats, så som de vuxna. Fundera på hur ni i er lokalavdelning vill synliggöra barn och unga i församlingen och ta plats – för en plats i nutidens kyrka ska alla barn och unga ha!

Vill du swisha en gåva?

Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”.

 

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Stiftskonsulent