Foto: Ikon

Barnkonsekvensanalys

Barn har en särställning i Svenska kyrkan och ska därför särskilt uppmärksammas i kyrkans verksamhet.

Ett sätt som detta visas på är att det alltid ska göras en barnkonsekvensanalys innan alla beslut som fattas i Svenska kyrkan. Det är ett sätt att i praktiken leva efter barnkonventionen. Att göra en barnkonsekvensanalys innan beslut betyder två olika nivåer av arbete:

Barnkonsekvensanalys inför större beslut

Den nivå som kräver mer arbete är när ett kyrkoråd ska ta stora beslut, till exempel budget, anställningar, ombyggnad eller försäljning av lokaler och ny församlingsinstruktion.

BARNKONSEKVENSANALYS varje dag

Den andra nivån av barnkonsekvensanalys är att hela tiden medvetet ta med och lyssna på barn under 18 år i samtal, utvärderingar och planering, just där de befinner sig: i barnkören, i ungdomsgruppen, i konfirmandverksamheten, i gudstjänsten, i förskolan. Där är Svenska Kyrkans Unga en pedagogisk metod till delaktighet som ger barn och unga en helt egen kanal för påverkan.

Svenska Kyrkans Ungas utbildning i barnkonsekvensanalys

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram utbildningen för att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin församling. Hör av dig om du vill veta mer. 

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Kristine Ålöv

Kristine Ålöv

Kommunikatör