Foto: Ikon

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ. Då har medlemmarna makt och möjlighet att påverka och fatta beslut om framtida verksamhet.

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ. Där fattas bland annat beslut om organisationens budget, verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ordförande och distriktsstyrelse för kommande mandatperiod.

Under distriktsårsmötet den 17 april 2021 antogs förutom verksamhetsplan och budget också tre propositioner. 

  • Proposition om Årets tema för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift vilket innebär att verksamheten 2021-2022 kommer att gå i temat ”Medlemskap - en gemenskap”.
  • Proposition om stadgeändring utifrån de förändringar i medlemsformer som gjordes på Riksårsmötet 2020. 
  • Proposition om Verksamhetsvision för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

Läs gärna propositionerna i sin helhet här.

Årsmötet valde också en delvis ny distriktsstyrelse. Linda Andreasson och Elin Kakko fick förlängt förtroende som ordförande och vice ordförande. Kolla in distriktsstyrelsens nya sammansättning här.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Ida Liljeblad

Ida Liljeblad

Stiftskonsulent