Meny

Distriktsårsmötet

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ.

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts högsta beslutande organ. Där fattas bland annat beslut om organisationens budget, verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ordförande och distriktsstyrelse för kommande mandatperiod.

Distriktsårsmötet är vårt högsta beslutande organ. Där fattas bland annat beslut om organisationens budget, verksamhetsplan och eventuella stadgeändringar. Där väljs också ordförande och distriktsstyrelse för kommande mandatperiod.

Distriktsårsmötet 2020

Under årsmötet 2020 klubbade vi igenom verksamhetsplan och budget. Dessutom antogs ett förslag från styrelsen som innebär att vi under kommande året kommer arbeta särskilt med fokus på att inspirera medlemmar till engagemang och lyfta just medlemskapet.

Under årsmötet valdes också en delvis ny styrelse. Styrelsen för kommande verksamhetsår ser ut så här:

Ordförande

Linda Andreasson Baltra, Frölunda

Vice ordförande

Elin Kakko, Kållered

Ledamöter

Alice Andreasson, Askim
Ellen Jörnestrand, Fässberg
Oscar Hasewinkel, Stensjön
Klara Kristiansson, Härlanda
Märta Brodén Laos, Askim
Andrea Edvardsson, Carl Johan
William Qvicklund, Strömstad

Ersättare

Nora Johansson, Frölunda 

Årsmötesprotokoll kommer att finnas här på sidan inom kort.

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Ida Liljeblad

Ida Liljeblad

Stiftskonsulent