Foto: Getty Images

Året 2019

2019 var ett bra år för Svenska Kyrkans Unga i Göteborg stift. Vi hade 925 medlemmar i 35 lokalavdelningar och anordnade massor av olika mötesplatser och utbildningar. Dessutom intensifierades arbetet med ungresurs.nu.

2019 var ett bra år för oss

Distriktsårsmötet i Fässberg klubbade igenom verksamhetsplan och budet och valde en delvis ny distriktsstyrelse. Styrelsen träffades 12 gånger under året och arbetade främst med att främja kontakten med och mellan lokalavdelningar genom att skapa lokalavdelningsgrupper. Dessutom anordnades en distriktskväll i Halmstad dit alla medlemmar var välkomna att hänga, fika, ha andakt och prata om Svenska Kyrkans Unga.

Vårt utbildningskoncept Utbildningar för unga drog många deltagare under året. Totalt utbildade vi nästan 200 ungdomar från olika delar av distriktet samt ett besökandegäng ifrån Visby stift. 

Vi har också anordnat flera andra mötesplatser såsom Juniorläger på Helsjön, Midsommarläger på Åh och Pride-picknick i samband med West Pride. Dessutom medverkade vi på Nattkampen i Ösjönäs och Fri att förändra - internationell dag i Domkyrkan. Vi samarbetade också med Göteborgs stift i Bibelskolan och Biskopens pedagogdag. 

ungresurs.nu har växt under 2019. Beslutet från Kyrkomötet om finansiellt stöd att driva ungresurs.nu framåt har resulterat i att vi varit på flera arenor och samarbetat med flera stift. Dessutom har vi arbetat fram en ny hemsida och tagit fram nytt informationsmaterial. Totalt deltog 30 ungdomar i ungresurs.nu under läsåren 2018-2019 och 2019-2020. 

2019 i siffror

Antal medlemmar: 925
Antal lokalavdelningar: 35
Årets resultat: + 458'000 kr
Deltagare i utbildniningar: <300 deltagare
Deltagare i ungresurs.nu: 30 
Deltagare i övriga mötesplatser: <100

Ladda ner dokument

Ladda gärna ner Årsredovisning 2019 ovh Verksamhestberättelsefilmen här.

Här kan du titta på vår verksamhetsberättelsefilm från 2019