Youtube-serie om Jesus

Från och med den 22 januari lägger Svenska Kyrkans Unga upp inspelad fördjupningsundervisning på Youtube. Sju präster från olika delar i landet kommer i år leda oss allt djupare i frågan om vem Jesus är, vad han gjorde och varför det är relevant för oss idag.

Olika teman kommer ge oss en fördjupad förståelse för Jesus och vi hoppas att dessa inspelningar kommer att vara till välsignelse. Var tredje fredag kommer nya avsnitt att släppas.

Läs mer och kolla in Youtube-serien här