Foto: Getty Images

Vill du vara ombud på Riksårsmötet?

Nyhet Publicerad

Vi behöver din hjälp med att hitta ombud till Riksårsmötet! Där samlas alla distrikt i Svenska Kyrkans Unga och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. Göteborg har platser kvar att fylla - är du sugen?

Vi i distriktet behöver gemensamt fylla våra platser, så Fundera på om du kan åka, eller om du känner några SKU-medlemmar som kan passa.

8-10 augusti (avfärd från Göteborg 7 augusti). Mötet är digitalt, men vi och flera andra distrikt ses på Flämslätts stiftsgård i Skara stift. 
Läs mer och anmäl dig här senast 31 maj 2024 OBS anmäl dig också till cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se