Foto: Getty Images

Verksamhet med övernattning inställd resten av året

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har fattat beslutet att ställa in all verksamhet med övernattning till och med den 31 december 2020. Nu pågår arbete med att se över möjligheterna att ställa om planerad verksamhet.

Under de senaste veckorna har Sverige sett en ökad smittspridning av Covid-19, även om det på sina håll sker på relativt låga nivåer. Statistiken visar också att unga människor nu driver smittan mer tydligt än tidigare. Unga uppvisar små eller inga symptom, men riskerar ändå att sprida viruset vidare.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift har därför beslutat att inte genomföra verksamhet med övernattning för barn och unga i distriktets regi. Beslutet gäller till och med 2020-12-31.

Detta beslut berör just nu följande arrangemang:

  • Utbildningar för Unga på Helsjön folkhögskola
  • Läger Äger på Åh stiftsgård

Vi kollar just nu över möjligheterna att kunna genomföra denna verksamhet eller delar av den digitalt. Vi kommer att återkomma med mer besked om detta senare under veckan. Ni som är anmälda till någon av dessa kommer att få information så fort vi vet mer.

Givetvis är det här jättetråkigt och vi hoppas att så snart som möjligt kunna få ha läger och kul verksamhet som vanligt igen!

Har du frågor?

Kontakta mig gärna!

Linda Andreasson Baltra

Ordförande