Foto: Privat

ungresurs.nu hoppas få ett mer långsiktigt nationellt stöd

Kyrkomötet har fått in en motion (ett förslag) på att ungresurs.nu skall få fortsatt stöd från nationell nivå. Dels eftersom antalet ansökningar från både praktikanter och församlingar har ökat, men även för att ungresurs.nu är ett viktigt sätt för Svenska kyrkan att nå ut till ungdomar.

Kyrkans Tidning har intervjuat Julia Persson (bilden), från Forshaga i Värmland, som just nu gör sitt praktikår i Backa församling i Göteborg:

– Jag tycker det är bra att byta församling och få se likheter och skillnader, säger Julia som trivs allra bäst när hon får hålla på med konfirmandarbete, barnkör och barnrytmik. Jag vet inte om jag kommer att jobba i kyrkan i framtiden, det här året får visa vägen, säger hon.

Cecilia Cedergren, stiftskonsulent och handläggare för ungresurs.nu, menar att det här är ett fantastiskt sätt att göra praktik. Ungdomarna tas om hand, inte bara av en handledare, utan av hela arbetslaget. Praktikåret är inte bara viktigt för praktikanterna och församlingarna utan för hela Svenska kyrkans framtid i och med att många av de som gjort ett praktikår sedan går vidare till ett jobb inom Svenska kyrkan. 

Nu håller vi tummarna för att kyrkomötet går på kyrkolivsutskottets förslag och ger ungresurs.nu en permanent finansiering, så att arbetet kan fortgå och spridas till fler stift i hela Sverige!

Läs mer i Kyrkans Tidning (inloggning krävs)