Foto: Tomas Pettersson

ungresurs.nu drar igång ännu ett år - uppmärksammas i tidskriften Korsväg

I slutet av augusti drog ännu ett läsår av praktikåret ungresurs.nu igång med rekordmånga ansökningar från både församlingar och ungdomar. Detta uppmärksammas i senaste numret av Göteborgs stifts tidskrift Korsväg.

I artikeln intervjuas Cecilia Cedergren. Hon arbetar som handläggare för ungresurs.nu och halva hennes tjänst som stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga vid Göteborgs stiftskansli går ut på att administrera, marknadsföra, planera
och utvärdera praktikåret på olika sätt.

Hon berättar mer om programmet, vad de tre åren med kyrkomötesmedel har inneburit och vad hon hoppas på inför framtiden.

ungresurs.nu - det är så viktigt att bli tillfrågad

Läs artikeln här