Foto: Ikon

Svenska Kyrkans Unga om coronaviruset

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Vår gemensamma vardag har rubbats lite och vi arbetar på många håll för att ställa om vår verksamhet. Här uppdaterar vi information om Covid-19 som på olika sätt rör vår verksamhet.

Från och med 1 juni gäller följande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till vilka räknas gudstjänster och förrättningar

Från och med 1 juni gäller följande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till vilka räknas gudstjänster och förrättningar

  • 50 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats och när lokalen tillåter det.
  • 100 deltagare vid tillställningar utomhus.
  • 500 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisad sittplats.  
  • Om inte anvisade platser finns och storleken på lokalen tillåter det gäller pandemilagens grundregel om max 8 deltagare och 20 vid begravningsgudstjänster.
  • Uthyrning av lokaler för privata fester, t ex församlingshem för dopkaffe, med fler än 8 personer är fortsättningsvis otillåtna. Först i steg två (som preliminärt införs 1 juli) höjs antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler från nuvarande 8 till 50.​

(Uppdaterad 2021-06-01)

Regeringen: Anpassning av smittskyddsåtgärder påbörjas 1 juni

Smittspridningen är fortsatt nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang, samt religiösa evenemang. Läs mer på Regeringens webbplats.

När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.​

OBS! Först i steg två (som preliminärt införs 1 juli) höjs antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler från nuvarande 8 till 50.​

(Uppdaterad 2021-05-28)

Lägerverksamheter och cuper för barn och unga 

Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni. Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Läs mer på FHM:s webbplats

​​(Uppdaterad 2021-05-25)

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följs Folkhälsomyndighetens anvisningar.