Foto: Ikon

Svenska Kyrkans Unga om coronaviruset

Svenska Kyrkans Unga anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Vår gemensamma vardag har rubbats lite och vi arbetar på många håll för att ställa om vår verksamhet.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars). Källa: krisinformation.se

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följs Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vad gör distriktet och hur påverkas vår verksamhet?

I distriktet har detta inneburit att en del verksamhet har behövts ställas in, skjutas upp eller förändrats. 

Juniorläget planeras som vanligt men för färre deltagare och med en del restriktioner och social distans.

Midsommarlägret är framflyttat och planeras just nu att hållas under hösten istället.

Riksårsmötet kommer att hållas digitalt. Ombuden från distriktet kommer dock att samlas på Åh stiftsgård för gemensamt deltagande i årsmötet. Även detta mindre sammanhang kommer vara förknippat med en del restriktioner och social distans.

West Pride är inställt och så även vårt deltagande där. Under Prideperioden kommer vi dock marknadsföra och uppmärksamma HBTQI-personers rättigheter i samhället på annat sätt.

Distriktsstyrelsen har sedan mars sammanträtt digitalt. De siktar på ett fysiskt möte med vissa restriktioner inom kort.

Personalen på distriktskansliet arbetar primärt hemifrån och mycket av kommunikationen sker digitalt.