Foto: Ikon

Svenska Kyrkans Unga om coronaviruset

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.

Vår gemensamma vardag har rubbats lite och vi arbetar på många håll för att ställa om vår verksamhet. Här uppdaterar vi information om Covid-19 som på olika sätt rör vår verksamhet.

2020-11-24: Förtydligande av förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Mot bakgrund av att polismyndigheten förtydligat tolkningen vilka som ska räknas som deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt nedan så har biskopsmötet uppdaterat sina råd. Det innebär att det kan vara 8 deltagare vid gudstjänster, dop och vigslar förutom medverkande (t ex präst, musiker och vaktmästare). Vi vädjar alltjämt till att inte tänja på tolkningen av begreppet medverkande. Det finns en allvarlig smittspridning av Covid-19 och därför bör vi inte samlas i grupper större än 8 personer.

2020-11-03: Skärpta råd även för Region Halland

Nu gäller skärpta råd även för dig som bor i eller besöker Halland. Efter omfattande smittspridning i länet gäller dessa råd från och med den 3 november fram till den 24 november. Alla i Halland uppmanas att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Håll ett avstånd på minst 1-1,5 meter.

2020-10-29: Skärpta råd för Västra Götalandsregionen

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län har ökat kraftigt. Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.​

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

2020-10-27: Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift ställer in verksamhet

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stifts distriktsstyrelse har fattat beslut om att ställa in all verksamhet med övernattning året ut. Läs mer om vad detta innebär här.

2020-10-22: Restriktioner för 70+ tas bort

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning.

2020-10-21: Förhållningsregler till hushållskontakter

Med anledning av smittläget inför Västra Götalandsregionen nya regler från och med onsdag 21 oktober. De nya reglerna innebär att vi inte ska gå till arbetsplats eller skola om vi delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Kyrkan är öppen så långt det är möjligt

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följs Folkhälsomyndighetens anvisningar.