En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Riksårsmöte 2023

Nyhet Publicerad

Nu är det bestämt att Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte 2023 blir i Växsjö distrikt, på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Riksårsmötet sker torsdag-söndag 3-6 augusti 2023.