En flaggstång med en röd flagga med texten Svenska kyrkans unga och deras symbol.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Rapport från distriktsårsmötet 2022

Nyhet Publicerad

Den 2-3 april genomfördes Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs distrikts årsmöte i Lundby församling. Under helgen samlades ett trettiotal personer för mötas, diskutera och dela en helg tillsammans med demokratin i fokus.

Distriktet fattade beslut om budget och verksamhetsplan för året. Organisationen beslutade också att Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs distrikt ska ålägga en policy för att i möjligaste mån använda alkoholfritt nattvardsvin, samt inkludera glutenfritt bröd i policyn.

Under helgen valdes en ny distriktsstyrelse och ombud till Riksårsmötet i augusti.  Vår ordförande Linda Andreasson Baltra valdes om, och Linnea Hagström valdes till vice ordförande.