Foto: Privat

Permanent stöd för ungresurs.nu

Praktikåret ungresurs.nu lovas fortsatt ekonomiskt stöd från Svenska kyrkans nationella nivå. Detta beslutades av kyrkomötet 24 november 2021. ”Den verksamhet som bedrivs genom ungresurs.nu är angelägen både för kyrkan, församlingslivet och de unga, och det är mycket glädjande att se hur den har vuxit och utvecklats”, skriver kyrkolivsutskottet.

Beslutet är ett bifall till en motion från ÖKA, POSK, S och C om att årligen garantera fortsatt ekonomiskt stöd till ungresurs.nu i sin nuvarande form, och att utreda förutsättningarna att knyta ungresurs.nu till nationell nivå, med fortsatt regional placering. Att motionen bifalles innebär att förslaget godkänns. 

Det tidigare finansiella stödet sattes in 2018, och var satt att löpa ut vid årsskiftet. Sedan dess har både antalet sökande unga och antalet församlingar som vill ta emot en praktikant ökat stort.  

Läs hela motionen som pdf.

Vill du veta mer om ungresurs.nu?

Kontakta mig gärna.