Foto: Ikon / Kristin Lidell

Motionssvar från De Ungas Kyrkomöte

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare som diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet. Nu kan du läsa de motionssvar som förmedlas till Kyrkomötet 2021. Läs gärna speciellt Motionssvaret angående ungresurs.nu som särskilt berör oss i Göteborgs distrikt.

Fem representanter från varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga funderar tillsammans över frågor som rör Svenska kyrkans nutid och framtid genom att gå igenom kyrkomötets motioner. De Ungas Kyrkomöte är med andra ord ingen remissinstans till kyrkomötet men många av våra synpunkter påverkar faktiskt hur kyrkomötesledamöterna resonerar. För Svenska Kyrkans Ungas del är De Ungas Kyrkomöte i första hand en mötesplats där medlemmar från norr till söder möts, stöter och blöter viktiga frågor och tränar oss i att förstå hur Svenska kyrkan styrs på nationell nivå.

Här kan du läsa alla motionssvar till Kyrkomötet 2021. Läs gärna speciellt sidan 23-24 om fortsatt ekonomiskt stöd till ungresurs.nu.