E-utbildning för dig som möter barn och unga

Folkhälsomyndigheten har, på uppdrag av regeringen, tagit fram e-utbildningen Ledare som lyssnar. Den syftar till att ge ledare som möter barn och unga på fritiden grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa.

Barn och unga behöver trygga vuxna som lyssnar.

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Läs mer om e-utbildningen Ledare som lyssnar