Meny

De Ungas Kyrkomöte blir Påverkansforum

På grund av Corona-pandemin blir det i år ett digitalt kyrkomöte. Det påverkar så klart De Ungas Kyrkomöte som istället blir Påverkansforum

I år kommer Kyrkomötet inte att genomföras som vanligt, eftersom även de drabbas av pandemins konsekvenser. Därför måste vi konstatera att De Ungas Kyrkomöte behöver hitta nya former för att vara relevant. Vår påverkan mot Svenska kyrkan är viktig och vi har en idé som vi håller på att utveckla.
Låt oss kalla det Påverkansforum.

Syftet med ett sådant, blir att under friare former ta reda på vilka frågor det är vi vill påverka i, gentemot Svenska kyrkan. Genom att låta Svenska Kyrkans Ungas medlemmar göra sina röster hörda, kan vi sammanställa de påverkansområden som är viktiga för unga i Svenska kyrkan idag.

Läs mer om Påverkansforum här.