Bön för det nya året

Nytt år, nya tag – eller? Nyår kan kännas som en omstart, men kan vi lika gärna börja om på nytt när som helst? Gud ger oss ständigt nya chanser. Läs Svenska kyrkans ungas tankar från söndagen efter nyår.

Ett nytt år, nya chanser, nya tag. Egentligen kan vi ta nya tag varje dag. Varje dag är en ny chans. Bara för att vi bestämt som samhälle att detta är början på ett nytt år, så spelar det egentligen inte någon roll. Speciellt inte för Gud. För Gud är var dag som ett nytt år och varje nytt år som en ny dag. Låt oss ta nya tag idag, och var dag det här året, och vända oss till Gud. Låt oss ha Gud i centrum i våra liv. Låt oss ha kärleken, omsorgen och glädjen som finns i Gud i våra hjärtan var dag. Låt oss sprida den kärlek, omsorg och glädje vi fått från Gud till våra vänner, ovänner, bekanta och okända. Varje litet steg som vi går längs kärlekens, omsorgens och glädjens väg, är en vinst för världen. Och om vi inte orkar, klarar av eller känner för det just idag, så får vi en ny chans imorgon, och i övermorgon, och i överövermorgon. Var dag är en ny dag, nya chanser, en ny dag i Guds rike.

EPISTELTEXT
Romarbrevet 12:1-2

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Text från svkyrkansunga på Instagram