Bidrag för insatser för barn och unga under sommaren 2021

Föreningar/organisationer inom civilsamhället har nu möjlighet att söka bidrag för insatser för barn och unga under sommaren 2021 som ökar trygghet, ger förutsättningar för meningsfull fritid och motverkar social oro och våld i nära relationer.

Målen med insatserna/aktiviteterna är: 

  • att öka tryggheten för barn och unga och deras familjer i effekterna av pandemin. 
  • att motverka social oro genom att tillhandahålla positiva sammanhang. 
  • att motverka isolering i otrygga hem där fysiskt och psykiskt våld förekommer. 
  • att fler barn och unga får tillgång till fler mötesplatser och fritidsaktiviteter samt
  • att redan goda sammanhang görs tillgängliga för fler. 

Aktiviteter/insatser ska: 

  • följa Folkhälsomyndighetens och Västra Götalands restriktioner om Covid -19 (Observera att arrangören är ansvarig för att restriktioner och rekommendationer följs). 
  • vara kostnadsfria. 
  • starta under sommaren. 
  • rikta sig till barn och unga i Göteborg.

Läs mer information på Göteborgs stads hemsida.