Meny

Bärkraft för att världen skall leva

En spännande dag tillsammans med ACT-rådet i Göteborgs stift och Skara stifts internationella råd. En dag som ger kunskap, motivation och handlingskraft att möta vår framtid.

I kyrkan får vi tillsammans vara och arbeta för att hela skapelsen ska leva i värdighet, nu och i framtiden. Svenska kyrkan har också antagit en Färdplan för klimatet som ska göra kyrkan klimatneutral senast 2030. Det internationella engagemanget i Act Svenska kyrkan är en viktig del i färdplanen.

Vi äter, klär oss, arbetar, umgås och engagerar oss på olika sätt – hur kan vi tänka och agera ihop för att det ska bära in i en hållbar och inkluderande framtid? Den här dagen får vi inspireras och lära kring vår tids utmaningar. Tillsammans skapar vi hopp och engagemang som bär! Dagen är ett samarbete mellan Göteborgs- och Skara stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs och Skara stift samt Sensus.   

Datum och plats

7 november 09:30-16:30, Gustaf Adolfs kyrka och församlingshem i Borås

Kostnad

Kostnadsfritt, fika ingår.

Anmälan

Anmäl dig här.