Foto: Ikon

Med rötter och fötter

Med rötter och fötter är en interreligiös utbildning för unga där innehållet fokuserar på att lära känna rasismens olika former i Sverige kopplat till sin egen tradition och liv. Deltagarna ska ges verktyg hur vi kan bidra till konstruktiv och inkluderande förändring, samt agera i sitt egna konkreta sammanhang. Tre tillfällen okt 2021 - feb 2022, Flämslätts stiftsgård/digitalt/Göteborgs moské

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserade av interreligiös utbildning. Den ska ge verktyg för att diskutera, samtala och problematisera sitt eget sammanhang i utbytet mellan muslimska ungdomar och kristna ungdomar. Utbildningen ska ge kunskap om rasismens olika former i Sverige, mänskliga rättigheter, makt och demokrati samt antisemitism inom kristen och islamsk tradition.

Utbildningen riktar sig till gymnasieungdomar och uppåt. Vid deltagande uppskattar vi om ungdomarna deltar i samverkan med en ledare från församling eller dylikt. Detta är ett samarrangemang mellan Göteborgs unga muslimer, Svenska kyrkan i Göteborgs och Skara stift samt Svenska Kyrkans Unga i Göteborg och Skara stift.

Utbildningen kommer att ske vid tre tillfällen. Ett extra inspirationstillfälle för intresserade till kursen kommer ske ett par månader före kursens start. Första tillfället sker som internat lördag-söndag, andra tillfället blir en digitalt, tredje tillfället blir en heldag. Samtliga träffar sker under hösten 2021

Kostnad

250kr
Kost och logi ingår

När och var?

30-31 oktober 2021, Flämslätt stiftsgård
Ons 24 november 2021 18:00-20:00, digitalt
Lör 5 februari 2022 9:00-17:00, Göteborgs moské

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna!

Ida Liljeblad

Ida Liljeblad

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Stiftskonsulent