Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Själavårdscentrum

Själavårdscentrum – själavårdssamtal och enskild handledning för ideella, anställda och förtroendevalda. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

Du som önskar själavårdande samtal men inte arbetar inom Svenska kyrkan kan vända dig till din lokala församling för att hitta en själavårdare. Här kan du söka upp vilken församling du tillhör.

För dig som är ideell, förtroendevald eller anställd
När samtal sker i kyrkan kallar vi ofta det för själavård och med det menar vi: att stödja en människas utveckling i ljuset av den kristna kyrkans tro och helhetssyn på människan samt att möta den enskilda människan där hon befinner sig.

Det kan t.ex. handla om kriser som uppstår eller problem som kan kännas svåra att hantera själv. Samtalen kostar inte den enskilda något.

Göteborgs stift erbjuder genom sitt Själavårdscentrum samtal för 
anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare.

Det är du som väljer att ta kontakt med oss via telefon eller mail.
Det är du som väljer vad du vill att samtalen ska handla om.

Vi som arbetar på Själavårdscentrum finns i olika delar av stiftet och med olika professioner. Vi har alla tystnadsplikt.

kontakta själavårdscentrum

Anders Anderberg, präst, grundläggande psykoterapiutbildning, ansvarig för jourhavande präst på 112 och chatt.
direktnummer: 031-771 30 21
E-post: anders.anderberg@svenskakyrkan.se

Greger Carlsson, diakon, grundläggande psykoterapiutbildning, direktnummer: 031-771 30 27 (träffas i Göteborg och Varberg)
E-post: greger.carlsson@svenskakyrkan.se 

Lotta Haettner Sandberg - teamledare, präst, gestaltterapeut ochsamordnare av verksamheten, direktnummer: 031-771 30 19, sms 0706-10 18 33 (träffas i Göteborg, Halmstad och på Åh stiftsgård)
E-post:

Ann-Christin Jällfält, leg psykolog och leg psykoterapeut,
direktnummer: 031-755 37 69 (träffas i Göteborg på Stadsmissionens Psykoterapimottagning, Drottninggatan 33)
E-post: