Tjänster inom HR

Syftet med servicebyråtjänster inom HR är att främja församlingarnas/pastoratens arbete inom arbetsgivarområdet och förenkla möjligheten att kunna anlita konsult som är insatt i kyrkans verksamhet och avtal.

Förhållningssätt i tjänsterna inom HR-arbetet är att stötta ett professionellt arbetsgivarskap och medarbetarskap genom att arbeta med strategiska och operativa HR-processer.

HR-tjänsterna är fristående och ej beroende av att andra avtal om t ex ekonomihantering finns. Tjänsterna avropas och utformas efter behov. Avtal skrivs på löpande räkning och kan vara kortare uppdrag såväl som längre perioder av regelbundet stöd.

Tjänsterna debiteras per timme och enhetlig taxa gäller inom stiftet. Kunder från andra stift prioriteras i mån av tid men med annan överenskommelse om debiteringsmodell.

Enheten får en HR-specialist som kontaktperson vilken lär känna organisationen och stöttar er långsiktigt. HR-specialistens roll är att stötta kyrkoherde och chefer i sitt arbetsgivarskap i en konsulterande och utförande roll. HR-specialist tar aldrig över ärenden själv utan arbetar alltid stödjande eller konsulterande. Producerat material lämnas alltid till chef för godkännande och fastställande.

Information om vårt tjänsteutbud under sidan Dokument HR.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!