Stora färggranna kyrkfönster och tomma kyrkbänkar i ljust trä.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Servicebyråtjänster GS fastighet

När ni som pastorat eller församling väljer att köpa servicebyråtjänster får ni stiftskansliets stöd i att genomföra ett gemensamt arbetssätt för en effektivare fastighetsförvaltning.

Oavsett vilka delar du behöver stöd i, så innefattar vårt arbetssätt att först se till helheten och sedan utarbeta en plan för just er. 
Därför börjar vi med en kartläggning av ert behov, vilket görs i fyra faser. 

1. Nulägesanalys: 
Inventering av församlingens/pastoratets arbete med fastighetsförvaltning. Syftet är att få en översikt av vad som finns och vad som saknas.

2. Handlingsplan: 
Utifrån nulägesanalysen sammanställs en handlingsplan med åtgärder.

3. Nollställning: 
För att kunna ingå ett avtal om löpande administrativ förvaltning krävs att åtgärderna i handlingsplanen först genomförs. Stift och pastorat/församling ingår därför ett nollställningsavtal, där vi specificerar hur vi ska driva igenom handlingsplanens åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara: upprättande av underhållsplan, inventering av myndighetskrav, mäta upp eller digitalisera ritningar och/eller upprätta digitala förvaltningspärmar.

4. Avtal & förvaltning: 
När de nödvändiga nollställningsåtgärderna har utförts kan vi teckna ett avtal om löpande administrativ förvaltning. I och med att den fjärde fasen tar vid, så påbörjas förvaltningen med hjälp av det utarbetade gemensamma arbetssättet.

Gemensamt arbetssätt

Vi hjälper er att genomföra arbetet enligt gemensamt fastställda processer och rutiner. Ni har också möjlighet att själva använda det gemensamma arbetssättet som stöd i er egen fastighetsförvaltning.