Ekonomitjänster

Göteborgs stiftskansli tillhandahåller ekonomitjänster för att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat.

Svenska kyrkan på nationell nivå har tillsammans med stiften beslutat att prioritera fem områden för samverkan, varav ekonomi är ett. Genom samverkan hjälps vi åt, både inom Göteborgs stift och inom hela Svenska kyrkan, så att vi kan:

  • Minska sårbarhet
  • Säkerställa jämn och hög kvalité
  • Arbeta effektivt
  • Möta pensionsavgångar

Allt för att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften. 

Vårt mål är att tillhandahålla stöd inom ekonomiområdet så att alla församlingar och pastorat i Göteborgs stift kan ha en effektiv ekonomihantering som säkerställer god ekonomisk förvaltning och som frigör så stora resurser som möjligt till den grundläggande uppgiften.

Genom att arbeta enligt gemensamma och standardiserade rutiner för alla församlingar/pastorat som anlitar stiftskansliet för servicebyråtjänster kan vi effektivisera arbetet. Likadant arbetssätt gör det också möjligt för oss att arbeta i team vilket minskar sårbarheten.

Inom ekonomiområdet finns servicebyråtjänsterna "Ekonomi volym" och "Ekonomi kvalificerad". Arbetet bygger på en gemensam, nationellt framtagen standard: Gemensamt Administrativt Stöd (GAS).

Under Dokument Ekonomi finns checklistor för den lokala ekonomiadministrationen vid anlitande av Göteborgs stiftskansli för Servicebyråtjänster Ekonomi. 

Tjänster och arbetssätt

Ekonomi kvalificerad

Inom tjänsten Ekonomi kvalificerad är det stort fokus på de årsbaserade rutinerna så som bokslut, årsredovisning, deklaration och budgetarbete.

Ekonomi volym

Ekonomiassistenterna arbetar med tjänsten Ekonomi volym som i första hand omfattar det löpande ekonomiarbetet för hantering av kund- och leverantörsfakturor samt bokföring.

Förbättringsarbete ekonomi

På Göteborgs stiftskansli arbetar vi med systematiskt förbättringsarbete. För ekonomienheten innebär det att vi arbetar standardiserat, följer upp arbetet löpande och ständigt ser över våra processer och rutiner.

Viktiga datum Ekonomi

För att kunna främja en god ekonomisk förvaltning behövs ett gott samarbete där vi alla vet vad som ska göras, av vem och när. Vi har listat de generella datum vi arbetar efter.