Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Servicebyråtjänster

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan.

Målsättningen är att Servicebyråtjänsterna ska uppfattas som värdefulla, tillförlitliga och av hög kvalitet. För att uppnå detta eftersträvas en nära och god dialog mellan församling/pastorat och stift samt stor tydlighet om innehållet i Servicebyråtjänsterna och om gränsdragningen mellan vad som görs lokalt respektive på stiftet.

Stiftet vill också gärna bistå i att utveckla de lokala rutinerna inom ekonomiområdet för att tillsammans med församling/pastorat uppnå så välfungerande stödfunktioner i församlingarna som möjligt.

Catarina Thedin Jonsson

Catarina Thedin Jonsson

Ekonomichef, Servicebyrån